ห้องเรียนเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี By Teacher AKE.ONS

EBG EDUCATION.COM

ออกแบบและพัฒนา โดย ครูเอกลักษณ์  อ่อนสำลี

 

สถานที่ติดต่อ : 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา 2

200 ซอยนิมิตใหม่ 64 ถนนนิมิตใหม่ สามวาตะวันออก คลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 10510

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์ 0-2993-2353 โทรสาร 0-2993-2353-5